foi.gov Logo
 

Home » FOI Request Online Form/Formola Onlajn għal Informazzjoni

FOI Request Online Form/Formola Onlajn għal Informazzjoni


ID Card/Karta tal-Identità*:
Name/Isem*:  
Surname/Kunjom*:  
Email/Imejl**:
Phone/Telefon**:
Mobile/Mowbajl**:

Name of Public Authority to which request is being made:
L-isem tal-Awtorità Pubblika ta’ fejn qed issir it-Talba:

Ministry/Ministeru:
 
Organisation / Organizzazzjoni*:
 
Note: Incident will be assigned to the selected Organisation
Nota: L-inċident se jiġi assenjat lill-Organizzazzjoni magħżula

Data Protection Statement

Personal data collected in this form is for the purpose to process the request regulated by the Freedom of Information Act (Cap. 496). All personal data will be processed in accordance to the Data Protection Legislation.

Stqarrija dwar il-Protezzjoni tad-Data:

Data personali hija miġbura f’din il-formola bl-għan li tiġi pproċessata t-talba ta’ hawn fuq kif regolata bl-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Kap. 496). Kull data personali tiġi pproċessata skont il-liġijiet dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data.

Declaration of Applicant’s eligibility

I hereby declare that I am an eligible person in terms of the Freedom of Information Act (Cap.496), which defines "eligible person" as a "person who is resident in Malta and who has been resident in Malta for a period of at least five years, and who is either a citizen of Malta or a citizen of any other member state of the European Union or a citizen of any other state the citizens of which have a right, in virtue of any treaty between such state and the European Union, to be treated in Malta in the same manner as citizens of member states of the European Union."

Dikjarazzjoni tal-eġibilità tal-applikant:

Jien hawnhekk niddikjara illi jiena persuna eliġibbli skont id-disposizzjonijiet tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Kap.496), li tagħti t-tifsira ta’ "persuni eliġibbli" bħala "persuna li hija residenti f’Malta u li ilha hekk residenti f’Malta għal perjodu ta’ mhux anqas minn ħames snin, u li hija ċittadin jew ta’ Malta jew ta’ stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, jew ċittadin ta’ kull stat ieħor li ċ-ċittadini tiegħu għandhom dritt, bis-saħħa ta’ trattat bejn dak l-istat u l-Unjoni Ewropea, li f’Malta jiġu trattati bl-istess mod bħal ċittadini ta’ stati membri tal-Unjoni Ewropea.

*Required field/Informazzjoni Obbligatorja

**At least one field is required/Minn ta’ lanqas waħda minn dawn għandha timtela


If you would like to perform a complaint against an existing request please click here

Jekk tixtieq tagħmel ilment kontra talba eżistenti jekk jogħġbok ikklikkja hawn

 

Submit an FOI Request